Koučingo mokymai vadovams

"Pakoučinau kolektyvą"; "pasikoučinom" - dažnai girdimas atsiliepimas apie bet kokį pokalbį kolektyve. Deja, bet toks apibūdinimas dažniausiai turi mažai bendro su koučingo pokalbiu.

Koučinge pirmiausia svarbu lygiavertiškumas ir pilnas buvimas dėl kito. Svarbu priimti bet kokius kylančius savo ir kito jausmus, juos mokėti perskaityti, suprasti jų reikšmę. Nors koučingas yra ėjimas link tikslo, tačiau "koučinant" svarbu nesistengti nieko išspręsti už kitą net savo mintyse. O visų svarbiausia - koučinti tik tuos, kurie nori būti koučinami.

Kokie dar svarbūs elementai turėtų būti įsisavinti vedant koučingo pokalbius ir kokias metodikas pravartu žinoti komandų lyderiams, galite sužinoti vienos arba dviejų dienų mokymų programoje:

 • Kas yra koučingas ir kokiais atvejais naudojamas?

 • Kaip "parduoti", o ne primesti komandai savo įdėjas?

 • Kaip vesti ir užbaigti koučingo pokalbį?

 • Ką ir kaip galima pasiekti šiais pokalbiais?

 • Kaip panaudoti koučingą:

 1. kad būtų vykdomi susitarimai

 2. komandos progresui stebėti

 3. motyvuoti kolektyvą

 4. mokyti prisiimti atsakomybę

 5. generuoti naujas idėjas

 6. nuspręsti kuriuo keliu eiti, kai išsiskiria nuomonės

 7. mokyti organizuoti savo darbus

Šių mokymų tikslas – per patyrimą suprasti kas yra flow koučingas ir išmokti valdyti svarbiausus jo aspektus, o įvaldžius koučingo pokalbį efektyviau valdyti komandą, projektus ir reflektuoti save.

Mokymai skirti:

 • Vadovams, siekiantiems efektyviau vadovauti, tapti stipresniu lyderiu ar išmokti naujų darbo organizavimo būdų.

 • Komandoms, norinčioms išmokti naujų kūrybiškų sprendimo paieškos būdų ir efektyviau organizuoti savo darbą.

Laisvai pasirenkamos metodikos:

 1. GROW - 1 ak.

Padeda įvertinti galimybes, resursus ir žingsnius siekiant tikslo.

 1. Skalių metodas - 1 ak.

Naudojamas vertinant: progresą, aiškumą, dabartinę ir norimą situaciją, motyvaciją, įsitraukimą ir kt.

 1. Balanso ratas - 2 ak.

Padeda aiškiau matyti visumą ir įvertinti kuriose srityse ir kokių pokyčių siekiame, kam norime skirti mažesnius resursus, o ką sustiprinti.

 1. Tikslo siekimas - 2 ak.

Tai vizualizacinė technika aprašyti tikslą, motyvuoti save, įvertinti resursus ir rizikas, susikurti įrankius ir fiksuoti žingsnius tikslo link.

 1. Disnėjaus modelis - 1 ak.

Kūrybiniams sprendimams generuoti, juos kritiškai įvertinti ir išsigryninti kuris kelias tinkamiausias.

 1. Alternatyvių sprendimų sulyginimas - 1 ak.

Padeda įsivertinti kurį sprendimą ar kelią rinktis kai turime daug pasirinkimų.

 1. Alternatyvių sprendimų sulyginimas įtraukiant kriterijus - 2 ak.

Metodas puikiai tinka projektų valdyme įvertinant teigiamus ir neigiamus aspektus, rizikas ir įrankius bei viską matant aiškiame rezultate. Taip pat norint pasirinkti iš kelių alternatyvių sprendimų turinčių skirtingą svorį ir keliamus reikalavimus.

 1. Projektų valdymo metodas - 4 ak.

Tai ypač pravartus įrankis valdyti didelius projektus, įvertinti rizikų reikšmę, kaštus ir kitas projekto dedamąsias.

 1. Stipriųjų pusių išryškinimas - 1 ak.

Dažnai akcentuojame savo ir kitų silpnybes. Tačiau veikti mus mobilizuoja mūsų stiprybės, o ypač gabūs žmonės jas sumenkina. Šios technikos esmė - išmokti išgryninti stipriąsias savo, komandos narių ir komandos kaip vieneto, puses. Vadovui ir/arba kolektyvui.

 1. Skirtingų pozicijų technika - 2 ak.

Puikiai tinka spręsti nesutarimus, geriau suprasti kitus ir pasiekti, jog geriau suprastų mane. Galima mokytis kartu su kolektyvu.

 1. Brainstormingo technika - 2 ak.

Jei siekiame: jog visi kolektyvo nariai jaustųsi matomi ir įsitraukę, išnaudoti jų potencialą, kūrybiškai generuoti idėjas ir sprendimus bei kritiškai įvertintų situacijas. Mokomasi tik su kolektyvu.