Suprasiu tave, nes:

Trečius metus mokau patyrusius emocinės paramos savanorius Jaunimo linijoje

Jaunimo linijoje vedu atvejų analizės, emocinės paramos stiprinimo bei kitus teminius užsiėmimus

Taip pat esu kokybės analizės grupės narys Jaunimo linijoje, teikiantis grįžtamą ryšį savanoriams apie jų budėjimus

Vedu vyrų grupes GENČIŲ projekte

Vedu užsiėmimus kalintiems vyrams organizacijoje "Prirašytos rankos"

Penktus metus lankau egzistencinę psichoterapiją atsakydamas į savo klausimus ir mokydamasis terapijos iš kliento pozicijos

Šeštus metus teikiu emocinę paramą išgyvenantiems sunkumus, palūžusiems, esantiems neviltyje, nežinantiems kaip ir nebenorintiems gyventi...

Neturintis nusistatymo LGBT, nusikaltusių žmonių, smurtaujančiųjų ir kt. atžvilgiu.

Esu tvirtai tikintis ir praktikuojantis katalikas, bet pripažįstantis Tave, kuo betikėtum.

12 metų dirbau įvairių sričių inžinieriumi, technologu, serviso specialistu ir žinau kas yra karjeros siekimas, perdegimas, pakilimai ir nuosmukiai. Žinau kaip jaučiamasi patiriant dvigubus standartus ir autoritarinį vadovavimą. Žinau kiek daug galima pasiekti kai tam sudaryta palanki aplinka ir palaikymas.

Mokslininko-inžinieriaus patirtis suformavo mano strateginį mąstymą, kuris kaučinge yra ypač resursinis, t.y. mano klausimai padeda ir Tau greičiau prieiti norimų rezultatų.

Esu patyręs artimojo netektį, santykių krizes, sudvejojęs gyvenimo prasme.

Kaip tapau kuo esu:

Būdamas dar vaikas, žinojau kuo būsiu užaugęs. Ir tai neturėjo nieko bendro su psichologija.

Siekiau būti inžinieriumi. Ir ėjau šiuo keliu be abejonių, tvirtais žingsniais.

Dirbau mokslinį, technologinį, inžinerinį darbą. Kūriau revoliucinius vandenilio elementus, puslaidininkinius prietaisus tausojančius energiją ir vienetinius mokslinius lazerius.

Bet vieną dieną ėmiau suvokti, jog nesu patenkintas savo gyvenimu.

Jutau įtampą, nuovargį, nebuvo vietos ramybei. Destruktyviai save skaldžiau elgesiu ir mintimis. Rodės, viskas neteko prasmės. Mano buvęs gyvenimas sustojo. Nors dar vis dariau daug dalykų, bet bėgdamas nuo sunkių jausmų.

Be skonio, prasmės, be džiaugsmo.

Norėjau jaustis mylimas, įvertintas, bet tuo pačiu, bijojau prisileisti kažką tiek arti, jog galėčiau būti įskaudintas. Eilė trumpalaikių santykių, kuriuose neradau nei ramybės, nei priėmimo, nepaisant to, jog šie dalykai man galėjo būti suteikti. Tačiau, nepriėmiau pats savęs.

Suvokdamas, kad skęstu, visaip sau bandžiau padėti. Pokalbiai su draugais, psichoterapija, įvairios naujos veiklos.

Viena iš jų buvo savanorystė Jaunimo linijoje. Ten patyriau besąlygišką priėmimą ir pamažu pradėjau sveikti.

Ši aplinka, savanoriai, besikreipiantieji emocinės paramos, psichoterapija, knygos, daugybė mokymų, keitė mane beprotiškais tempais. Mano požiūrio, nuostatų, vertybių pokyčius matė visi, kurie mane supo. Mano mintyse buvo nuolatinė minčių refleksija ir mokymasis. Prireikė keletos metų, bet įvyko milžiniška transformacija.

Pribrendęs pasukau savo karjerą iš struktūruoto inžinieriaus, kur viskas turi būti aišku ir pamatuojama, į darbą su žmonėmis, kur viskas sunkiau apibrėžiama.

Prieš daugiau nei du metus, pradėjau mokytis darbo su grupėmis.

Jaučiau, kad pernelyg stringu ir ieškojau naujų įrankių papildančių mano naują kelią.

Vienas jų tapo koučingas. Stiprus emocinės paramos bagažas man padėjo greitai suvokti koučingo koncepciją ir tapti sertifikuotu koučingo specialistu. Koučingas tapo visa ko įrankiu, padedančiu plačiau suvokti kaip kurti santykį su aplinka, žmonėmis, kurie nori ieškoti atsakymų ir nuvedė į visiškai naują gylį.

Gyvenimas nešiojo mane nuo vienos emocinės krizės prie kitos, taip skaidrindamos tikrąjį mane ir ugdydamos manyje paprastumą, meilę aplinkai bei pasitikėjimą gyvenimo tėkme.

Kuomet nustojau kontroliuoti gyvenimą, nebe būti aukos pozicijoje, stengtis priimti su meile kiekvieną įvykį, žmogų, save – klystantį, tobulai netobulą ir tvirtai besilaikantį savo vertybių, aplinka atsivėrė naujomis spalvomis. Pasaulis tapo draugiškesnis, laimės pojūtis net paprastuose kasdieniuose mažmožiuose ir žmonės labiau besidžiaugiantys mano būtimi.

Dabar žinau, kad galiu būti įrankiu kitiems kuriant geresnį rytojų.

Tikiu, jog tai mano pašaukimas, mano užduotis ir kelias šiame gyvenime.